خدایا سلامت بدارش...

صب از خواب پاشی و ببینی مسج داده و بهت یاداوری کرده که یادشه دو روز دیگه روز شمادوتاس...لبخند بین خواب و بیداری وقتی خواب الو چشماتو میمالی و قیافش رو تصور میکنی...دلت میخاد الان اینجا بود تا ازش تشکر میکردی که اونم مثل تو واسش این روز انقدر مهم بوده که به زبون اورده و یادش بوده...به بدنت کش و قوس بدی و تو دلت بگی:"خدایا شکرت این مرد تو زندگیمه"و بعد دعا کنی همیشه چه کنارت تو باشه و چه کنارت نباشه سلامت و موفق باشه...این ذوق رو با هیچی تو دنیا عوض نمیکنم...این حال اول صب رو عوض نمیکنم با هیچی!

/ 0 نظر / 19 بازدید