...

اگر صبح زودتر از من بیدار شدی بوسم کن
اما اگر من زودتر بیدار شدم
بر سینه‌ ات منتظر همان بوسه می‌میرم...

/ 0 نظر / 23 بازدید