وقتی من کسی رو دوس دارم

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم    

                                                         هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

حافظ میخونم و کیف میکنم!حافظ و سعدی دوتا از بهترینان....اوی کسی که میدونی دوست دارم دوس داشتن من اینجوریه...حافظ خوب می رسونه حقِ مطلبم رو

/ 0 نظر / 11 بازدید