ادمای روزای سخت

وقتی وارد روزهای سخت زندگی می شوید
و از آن رهایی می یابید،به اطراف خود بنگرید!!
آنهایی که هنوز کنارتان مانده اند
دوستان واقعی تان هستند....

/ 0 نظر / 38 بازدید