آه

 

من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که میبینم بد آهنگ است

دلم انقد واست تنگ شده که نمیتونم تصور کنم....و نمیتونی بفهمی چمه!دارم دق میکنم!

/ 0 نظر / 8 بازدید